Industrial gas meters and flowmeters

Jsme  obchodním zástupcem výrobce plynoměrů COMMON S.A. pro český trh. Polská společnost vyrábí zařízení vysoké kvality, která slouží k obchodnímu měření průtoku plynného média u koncových zákazníků.

Nabízíme tyto typy plynoměrů

 

Turbínové plynoměry a průtokoměry

Atesty a certifikáty všech typů turbínových plynoměrů jsou shodné se směrnicemi a normami EU.

CPT-01

Průtokoměry CPT-01 jsou určeny k měření objemu plynného média pro technické nebo kontrolní účely (podružné měření). Konstrukce tělesa není složitá – jsou mezipřírubové, díky čemuž jsou levnější než stejné plynoměry turbínové. Průtokoměr CPT-01 je instalován mezi stávajícími přírubami plynovodů pomocí oboustranných šroubů.

Každý průtokoměr obsahuje mechanické měřidlo, které ukazuje objem plynu. V základním vybavení je také kapacitní nízkofrekvenční snímač impulzů LF. Na požadavek může být průtokoměr dodatečně vybaven snímačem nízké a vysoké frekvence LF a HF. Snímače umožňují spolupráci průtokoměru s vnějšími elektronickými zařízeními, např. snímačem impulzů, přepočitávačem nebo s jinou automatikou.

Technické parametry CPT-01

Výhody

 • přesnost měření je blízká turbínovému plynoměru
 • otočné počítadlo
 • montáž v poloze vertikální i horizontální
 • nízká hmotnost
 • až 6 snímačů impulzů (2 HF + 4 LF) v sestavě měřidla, připojených do dvou zdířek typu TUCHEL
 • dodatečný snímač HF s vlastním připojením na tělese plynoměru

Příslušenství

Konektor TUCHEL, síťková filtrační vložka, trojcestný manometrický ventil CKMT.

CGT-02

Plynoměry CGT-02 jsou určeny k přesnému měřením média pro obchodní nebo technické měření. Standardně je plynoměr vybaven mechanickým měřidlem objemu média a dvěma nízkofrekvenčními snímači LF: kontaktní a indukční (u DN 50 pouze jeden kontaktní snímač LF). Dodatečně je možno nainstalovat vysokofrekvenční snímače HF. Snímače impulzů slouží ke spolupráci plynoměru se snímači impulzů, přepočitávači nebo  jinou automatikou.

Technické parametry CGT-02

Výhody

 • vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření
 • odolnost proti turbulenci média: přesné měření s náběhovou délkou pouze 2 DN – shodně s normami OIML R32 89 příloha A
 • otočné počítadlo
 • maximálně až 10 elektronických výstupů: 2 kapacitní (LF), 2 indukční (LF), 2 indukční (HF) v sestavě měřidla a 4 indukční (HF) na tělese plynoměru
 • instalace olejové pumpy zleva nebo zprava plynoměru
 • výstup pro měření tlaku zepředu a zezadu plynoměru
 • možnost instalace teplotních čidel plynu v plynoměru
 • montáž v poloze horizontální i vertikální

Příslušenství

Součást dodávky: mazací tuk, konektory snímačů impulsů.
Opce: trojcestný manometrický ventil CKMT.

Rotační plynoměry

CGR-01/CGR-FX

Rotační plynoměry CGR-01 jsou určeny k přesnému měření objemu průtoku média pro obchodní a technické měření a především tam, kde je velký rozdíl mezi maximálním a minimálním průtokem média.

Jejich charakteristickým znakem je dvoukomorová konstrukce: sestava měřidla je nainstalována na vnější komoře za pomocí elastomerových těsnění, což umožňuje izolaci měřidla od venkovních vlivů a velký rozsah a přesnost měření. Standardně je plynoměr vybaven mechanickým počítadlem (nebo číselníkem) proteklého objemu média a jedním kapacitním nízkofrekvenčním snímačem impulzů (LF). Snímače slouží ke spolupráci plynoměru s přepočitávači impulzů a další automatikou.

Technické parametry CGR-01

Výhody

 • rozsah (Qmin/Qmax) od 1:50 do 1:200
 • malá tlaková ztráta
 • plochá křivka chyb
 • otočné počitadlo
 • jednoduchý přistup k měřidlu a k prvkům obsluhy
 • malá hlučnost
 • 6 snímačů impulzů (2 HF + 4 LF) v sestavě měřidla, připojených do 2 zdířek typu TUCHEL

Příslušenství

Součást dodávky: mazací tuk, šrouby, konektor snímače impulsů.

Opce: síťková filtrační vložka, trojcestný manometrický ventil CKMT.

Questions?

Do you want to ask us something? Write us. Our specialist will respond to your inquiry within 1 week.